planritning

Bygglov

Innan något byggs måste oftast en ansökan om bygglov göras.
Det finns massor av bestämmelser i bygglagen om vilka åtgärder som kräver bygglov och
anmälan. Det kan vara ganska mycket pappersarbete för den enskilde.

Löske AB kan hjälpa dig med samtliga ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked,
anmälan etc. Vi har alltid koll och är uppdaterade om vad som gäller angående när
du måste ha bygglov eller när du inte behöver bygglov, vad som gäller för friggebodar, altaner, garage, bryggor, pooler med mera.

Löske AB vill gärna hjälpa till i ett tidigt skede av er byggplanering. Vi planerar tillsammans, vi ritar och bygger och tar hand om allt pappersarbete. Från bygglov till färdig produkt! Välkommen till Löske AB.