planritning

Bygglov

Innan man bygger något måste man ofta ansöka om bygglov eller göra en anmälan.
Det finns massor av bestämmelser i bygglagen om vilka åtgärder som kräver bygglov och
anmälan. Det kan vara ganska mycket pappersarbete för den enskilde.

Löske AB kan hjälpa dig med samtliga ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked,
anmälan etc. Vi har alltid senaste koll och uppdaterad information om vad som gäller angående när
du måste ha bygglov, när du inte behöver bygglov, vad som gäller för friggebodar, altaner, garage, bryggor, pooler med mera.

Löske AB vill gärna hjälpa dig i ett tidigt skede av din byggplanering. Vi planerar ihop med dig, vi ritar och bygger och tar hand om allt pappersarbete. Från bygglov till färdig produkt! Välkommen till Löske AB.